Κατηγορία: Μονωμένοι ομόκεντροι με πιστοποίηση CE

Καπναγωγός μονωμένος CE

Καπναγωγός μονωμένος CE

- Λεία επιφάνεια, ευθείας ραφής

- Πυκνότητα μόνωσης 60Kg/m3

- Ποιότητα ΙNOX AISI 304 BA

- Πάχος ελάσματος 0,4mm & 0,5mm

- Μήκη σε 500 mm & 1000 mm

Εμφάνιση προϊόντων ανα σελίδα