Καπναγωγός μονωμένος CE

Καπναγωγός Φ 80/130
Καπναγωγός Φ 100/150
Καπναγωγός Φ 130/180
Καπναγωγός Φ 150/200
Καπναγωγός Φ 180/230
Καπναγωγός Φ 200/250
Καπναγωγός Φ 230/280
Καπναγωγός Φ 250/300
Καπναγωγός Φ 300/350
Καπναγωγός Φ 350/400