ΣΕΙΡΑ BRAVA SLIM HE ErP

Διαστάσεις

(mm)  

   Απόδοση

   (80/60oC) 

Παραγωγή

   Z.Ν.Χ.    

 

   Τύπος         

 

  Κωδικός           

Υ
 Π Β kW kCal/h lt/min
700 400 250 19.7 16.942 11.4 BRAVA SLIM HE 25 ErP 031014
               
700 400 250 23.6 20.296 13.4 BRAVA SLIM HE 30 ErP 031016
               
700 400 250 29.5 25.370 16.4 BRAVA SLIM HE 35 ErP 031018
               
700 400 250 34.5 29.670 19.1 BRAVA SLIM HE 40 ErP 031020
               
700 400 300 23.6 16.942 - BRAVA SLIM HE 25T ErP                               031022
Απόδοση >107% (θερμοκρασίες προσαγωγής - επιστροφής 50-30οC)                
Είναι απαραίτητη η πρόβλεψη μια μόνιμης σύνδεσης του λέβητα σε αποχετευτικό αγωγό για την απορροή των συμπυκνωμάτων
Κλιματικός ρυθμιστής SIME HOME  031050
               
Κλιματικός ρυθμιστής SIME HOME PLUS  031051
          
Αισθητήριο περιβάλλοντος (αντιστάθμισης) ESTERNA SONDA  030515
          
Σέτ ομόκεντρου αγωγού (γωνία 90ο + τερματικό L=790mm) SET Φ60/100  030510
          
Εκκένωση χωριστών αγωγών Φ80    030557

Αρχεία:

Δωρεάν τεχνικές μελέτες

προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες θέρμανσης - ψύξης, εγκατάστασης φυσικού αερίου