Κατηγορία: Sime

ΣΕΙΡΑ BRAVA SLIM HE ErP

ΣΕΙΡΑ BRAVA SLIM HE ErP

  • Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη αέρα αερίου
  • Με ανοξείδωτο σπειροειδή εναλλάκτη
  • Ορειχάλκινο υδραυλικό σύστημα με συνδέσεις βάσει DIN
  • Υψηλός βαθμός απόδοσης (CEE 92/42) ****
  • Αυτορρύθμιση βάση των παραμέτρων της εγκατάστασης
  • Συνεχής έλεγχος και ρύθμιση της καύσης μέσω ηλεκτρονικής βαλβίδας αερίου
  • Ενσωματωμένη αντιστάθμιση
  • Διαχείριση Ζ.Ν.Χ. μέσω δύο αισθητηρίων και μετρητή ροής
  • Δυνατότητα σύνδεσης με ηλιακό σέτ θερμοστατικής βαλβίδας
  • Δυνατότητα σύνδεσης με σε΄τ διαχείρισης ζώνης ανάμειξης

Εμφάνιση προϊόντων ανα σελίδα

Δωρεάν τεχνικές μελέτες

προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες θέρμανσης - ψύξης, εγκατάστασης φυσικού αερίου