Διακόπτες θερμαντικών σωμάτων λουτρού

  • Διακόπτης θερμοστατικός με σύνδεση δαπέδου
  • Διακόπτης θερμοστατικός με σύνδεση τοίχου αριστερά
  • Διακόπτης θερμοστατικός με σύνδεση τοίχου δεξιά