Διακόπτες θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού βρόγχου

  • Διακόπτης εισαγωγή από Θ.Σ.
  • Διακόπτης εισαγωγή από βολάν
  • Διακόπτης Ανεξαρτήτου φορά νερού
  • Σωληνάκι χρώμε εξωτερικού βρόγχου σιδηρό