Διακόπτες θερμαντικών σωμάτων δισωλήνιοι

  • Διακόπτης γωνιακός
  • Διακόπτης ίσιος
  • Διακόπτης γωνιακός θερμοστατικός
  • Διακόπτης ίσιος θερμοστατικός
  • Διακόπτης δισγωνιακός θερμοστατικός
  • Θερμοστατική κεφαλή 8-28οC
  • Θερμοστατική κεφαλή αποστάσεως έως 2μ. 8-28οC