Πληροφορίες για τα ηλιακά θερμοσιφωνικά συστήματα Vulcan

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ VULCAN

                                

       H εταιρεία μας, προωθεί κατ' αποκλειστικότητα στην Ελληνική αγορά τα ηλιακά θερμοσιφωνικά

       συστήματα της εταιρείας NOBEL, με την εμπορική επωνυμία VULCAN.

       Τα ηλιακά θερμοσιφωνικά συστήματα VULCAN, παράγονται και διατίθενται σε τρείς ομάδες     

       ηλιακών θερμοσιφωνικών συστημάτων κλειστού κυκλώματος.       

       Ηλιακός θερμοσίφωνας τριπλής ενέργειας σειρά VULCAN, του οίκου NOBEL, αποτελούμενος από:

 

1.       Ένα παρασκευαστήρα ζεστού νερού χρήσης, οριζόντιας θέσης λειτουργίας, διπλής ή τριπλής ενέργειας (ηλιακή ακτινοβολία, κεντρική θέρμανση, ηλεκτρική αντίσταση) εσωτερικής διπλής επισμάλτωσης (glass) για προστασία από ηλεκτρολύσεις, ψημένο στους 860oC και υποστήριξη από ράβδο μαγνησίου.

       Διαθέτει ένα εναλλάκτη διπλού τοιχώματος για παραλαβή θερμότητας από τους ηλιακούς συλλέκτες και ένα ανοξείδωτο εναλλάκτη για την παραλαβή θερμότητας από την κεντρική θέρμανση. Η ηλεκτρική αντίσταση ισχύος 4 KW, ελέγχεται από θερμοστάτη . Εξωτερικά καλύπτεται από σκληρή οικολογική πολυουρεθάνη και ανοξείδωτο αντιμαγνητικό μανδύα  προστασίας.

 

2.     Από δύο ηλιακούς επιλεκτικούς συλλέκτες, με εξωτερικό μονοκόμματο κάσωμα από φύλλο αλουμινίου

        ναυπηγικού τύπου, βαθειάς εξέλασης σε πρέσα 400Τn, απολύτως στεγανή κατασκευή, με θερμικές

        μονώσεις πλευρικές και οπίσθιες.

        Ο υδραυλικός σκελετός αποτελείται από χάλκινους σωλήνες συγκολλημένους  μεταξύ τους με σκληρή 

        ασημοκόλληση και με την μέθοδο των υπερήχων. Η επιφάνεια  συλλογής (απορροφητής) είναι ενιαία 

        χάλκινη επιφάνεια, υψίσυχνα συγκολλημένη στον υδροσκελετό, επιλεκτικής βαφής (SUN SELECTIVE

        για   υψηλή απορροφητικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας.

        Ο ηλιακός υαλοπίνακας είναι ασφαλείας (Temperet) πάχους 4 mm, χαμηλής περι-εκτικότητας σε οξείδια

      σιδήρου, με πολύ χαμηλό συντελεστή  διαστολής, υψηλή δια-περότητα φωτός και μειωμένη αντανάκλαση.

 

3. Η μεταλλική βάση στήριξης είναι στιβαρής κατασκευής, από χάλυβα πάχους 2mm κατάλληλης μορφής, 

    γαλβανισμένη εν θερμώ, με όλα τ΄ απαραίτητα εξαρτήματα συγκρότησής της, ώστε να διασφαλίζεται  η

    παραμονή του ηλιακού συστήματος στην θέση τοποθέτησής του, ανεξάρτητα από τις επικρατούσες καιρικές

    συνθήκες. Διακρίνονται ως προς την θέση τοποθέτησης σε βάσεις ταράτσας ή κεραμοσκεπής αναλόγως της

    εφαρμογής.