Σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας

 

ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΒΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 

 

 1. Σφαιρικός κρουνός αποκοπής, ολικού περάσματος.
 2. Βαλβίδα αντεπίστροφης ροής, ελατηρίου.
 3. Φίλτρο ορειχάλκινο.
 4. Αυτόματος πλήρωσης με μανόμετρο, SYR ή  FAR με μανόμετρο.
 5. Βαλβίδα ασφαλείας πίεσης και θερμοκρασίας(διπλής ασφάλειας) WATT.
 6. Κυκλοφορητής χαμηλής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος GRUNDFOS.
 7. Κλειστό δοχείο διαστολής κυκλώματος ηλιακών συλλεκτών REFLEX τύπος S.
 8. Ηλιακοί επιλεκτικοί, επίπεδοι συλλέκτες APOLLON.
 9. Αυτόματο εξαεριστικό δικτύου180o C, REFLEX  FAR.
 10. Θερμαντήρας τριπλής ενέργειας, παραγωγής ΖΝΧ με δύο εναλλάκτες θερμότητας σταθερούς περιμετρικούς ή προσθαφαιρετοί, του οίκου IDROGAS-ZANI.
 11. Αισθητήρας θερμοκρασίας νερού άνω σημείου θερμαντήρα.
 12. Αισθητήρας θερμοκρασίας νερού κάτω σημείου θερμαντήρα.
 13. Αισθητήρας θερμοκρασίας νερού στους συλλέκτες.
 14. Διαφορικός θερμοστάτης ελέγχου λειτουργίας κυκλοφορητή SIEMENS ή CHARMEG
 15. Δίκτυο σωληνώσεων ηλιακών - μπόϊλερ από διπλό χάλκινο μ’ ενσωματωμένο καλώδιο αισθητηρίου SOLAR II ή αντίστοιχα ανοξείδωτο διπλό σπιράλ THEROSII.