ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ D

Διαστάσεις(mm) Σύνδεση Σύνθ. Λειτ. Τύπος
 Διάμετρος Ύψος Θερμοκρ. Πίεση
206 315 Φ 3/4΄΄ 70oC 16 bar D8
230 293 Φ 3/4΄΄ 70oC 16 bar D12
280 370 Φ 3/4΄΄ 70oC 11 bar D18
280 490 Φ 3/4΄΄ 70oC 10 bar D25
280 680 Φ 3/4΄΄ 70oC 10 bar D33
409 740 Φ 1΄΄ 70oc 10 bar D60
480 730 Φ 1΄΄ 70oC 10 bar D80
480 840 Φ 1΄΄ 70oC 10 bar D100
634 980 Φ 1 1/4΄΄ 70oC 10 bar D200
634 1280 Φ 1 1/4΄΄ 70oC 10 bar D300
740 1485 Φ 1 1/4΄΄ 70oC 10 bar D500