ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΛΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ Ν

Διαστάσεις (mm) Σύνδεση Συνθ. Λειτ. Τύπος
Διάμετρος Ύψος Θερμοκρ. Πίεση
272 315 Φ 3/4΄΄ 120oC 3 bar Ν12
308 360 Φ 3/4΄΄ 120oC 3 bar Ν18
376 480 Φ 3/4΄΄ 120oC 3 bar Ν25
441 465 Φ 3/4΄΄ 120oC 3 bar Ν35
512 495 Φ 3/4΄΄ 120oC 6 bar Ν50
512 570 Φ 3/4΄΄ 120oC 6 bar Ν80
512 680 Φ 1΄΄ 120oC 6 bar Ν100
634 890 Φ 1΄΄ 120oC 6 bar Ν140
634 785 Φ 1΄΄ 120oC 6 bar Ν200
634 915 Φ 1΄΄ 120oC 6 bar Ν250
740 1085 Φ 1΄΄ 120oC 6 bar Ν300
740 1075 Φ 1΄΄ 120oC 6 bar Ν400
740 1295 Φ 1΄΄ 120oC 6 bar Ν500
740 1530 Φ 1΄΄ 120oC 6 bar Ν600
740 1990 Φ 1΄΄ 120oC 6 bar Ν800
740 2430 Φ 1΄΄ 120oC 6 bar Ν1000