ΣΕΙΡΑ LOGAMAX PLUS GB162

 Διαστάσεις (mm)  Απόδοση (50/30οC)

 

Τύπος

 

Κωδικός

 Υ  Π Β kW kCal/h
              
520 470 980 65.0 55.900 GB162-65 030860
             
520 470 980 84.5 72.670 GB162-80 030862
             
520 470 980 99.5 85.570 GB162-100 030864
       
Είναι απαραίτητη η πρόβλεψη μια μόνιμης σύνδεσης του λέβητα σε αποχετευτικό αγωγό για την απορροή των συμπυκνωμάτων
Ο λέβητας GB162-65/80/100 δεν περιέχει κυκλοφορητή και δοχείο διστολής

Αρχεία: