ΣΕΙΡΑ LOGAMAX PLUS GB012

Διαστάσεις

(mm)  

        Απόδοση

        (80/60oC) 

Παραγωγή

   Z.Ν.Χ.    

 

      Τύπος                                           

 

Κωδικός           

Υ
 Π Β kW kCal/h lt/min
 
715 440 355 25 21.500 11.4 GB012-25K V2        030850      
 
Απόδοση έως 103% (θερμοκρασίες προσαγωγής - επιστροφής 50-30οC)                
Είναι απαραίτητη η πρόβλεψη μια μόνιμης σύνδεσης του λέβητα σε αποχετευτικό αγωγό για την απορροή των συμπυκνωμάτων
Θερμοστάτης ψηφιακός με εβδομαδιαίο προγραμματισμό για θέρμανση και Ζ.Ν.Χ. Πρωτόκολλο Open Therm CR 12004 030890
     
Θερμοστάτης ON - OFF BOSCH TR12 030900
     
Σέτ ομόκεντρου αγωγού (γωνία 90ο + τερματικό L=790mm) ΑΖΒ 916 030824
          
Εκκένωση χωριστών αγωγών Φ80 AZB 922 030830

Αρχεία: