ΣΕΙΡΑ MURELLE HE R ErP

Διαστάσεις

(mm)  

   Απόδοση

   (80/60oC) 

Παραγωγή

   Z.Ν.Χ.    

 

   Τύπος         

  Κωδικός           

Υ
 Π Β kW kCal/h lt/min
 700 450 350 33.8 29.068 11.2 MURELLE HE 35R ErP 031050
               
 700  450  350 33.8 29.068 11.2 MURELLE HE 35R M ErP 031052
               
 700  450  440 46.8 40.248 13.6 MURELLE HE 50R ErP 031054
               
 700  450  440 46.8 40.248 13.6 MURELLE HE 50R M ErP 031056
               
 865  500  600 105.6 90.816 16.1 MURELLE HE 110R ErP 031028
               
 865  500  600 105.6 90.816 16.1 MURELLE HE 110R M ErP 031030
Απόδοση έως 99% (θερμοκρασίες προσαγωγής - επιστροφής 80-60οC)                
Απόδοση > 107%   (θερμοκρασίες προσαγωγής - επιστροφής 50-30οC)
Είναι απαραίτητη η πρόβλεψη μια μόνιμης σύνδεσης του λέβητα σε αποχετευτικό αγωγό για την απορροή των συμπυκνωμάτων
Κλιματικός ρυθμιστής SIME HOME  031050
               
Κλιματικός ρυθμιστής SIME HOME PLUS  031051
          
Αισθητήριο περιβάλλοντος (αντιστάθμισης) ESTERNA SONDA  030515
          
Εκκένωση χωριστών αγωγών Φ80    030557

Αρχεία: