ΣΕΙΡΑ 2R

 Βάρος (kg)    Ισχύς        Αριθμός στοιχείων Μήκος (mm) Αντίθλιψη (mbar)                   Τύπος     Κωδικός
kW kCal/h
462 113.5 97.600 6 735 0.10 2R 6 OF 030326
               
520 139.1 119.600 7 835 0.15 2R 7 OF 030327
               
578 164.7 141.600 8 935 0.22 2R 8 OF 030328
               
636 184.1 158.300 9 1035 0.29 2R 9 OF 030329
               
676 199.7 171.700 10 1135 0.24 2R 10 OF 030330
               
734 219.7 188.900 11 1235 0.37 2R 11 OF 030331
               
792 237.1 203.900 12 1335 0.39 2R 12 OF 030332
               
850 255.8 220.000 13 1435 0.42 2R 13 OF 030333
               
908 276.4 237.700 14 1535 0.49 2R 14 OF 030334
               
966 296.7 255.200 15 1635 0.50 2R 15 OF 030335

 

1R SIME

 Αρχεία:

- ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ 2R

- ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 2R