ΣΕΙΡΑ 1R

 Βάρος (kg)    Ισχύς        Αριθμός στοιχείων Μήκος (mm) Αντίθλιψη (mbar)                   Τύπος     Κωδικός
kW kCal/h
 261 73.4 63.100 6  595 0.20 1R 6 OF 030316
               
 293 83.1 71.500 7  670  0.16 1R 7 OF 030317
               
 325 93.8 80.700 8  750  0.22 1R 8 OF 030318
               
 357 103.4 88.900 9  825  0.30 1R 9 OF 030319
               
 389 114.0  98.040 10  900  0.35 1R 10 OF 030320

 

1R SIME

Αρχεία:

- ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ 1R

- ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1R

- ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 1R