ΣΕΙΡΑ ESTELLE ΗΕ

 Βάρος (kg)    Ισχύς        Αριθμός στοιχείων Μήκος (mm) Αντίθλιψη (mbar)                   Τύπος     Κωδικός
kW kCal/h
109 26.2 22.532 3 785 0.11 ESTELLE HE 4 030160
               
135 34.8 29.928 4 885 0.16 ESTELLE HE 5 030162
        
161 44.3 38.098 5 893 0.21 ESTELLE HE B4 INOX 030164(*)
Στη σειρά ESTELLE HE επιβάλλεται η χρησιμοποίηση καπνοδόχου απο πολυπροπυλένιο (ΡΡ): ίδε εδώ
(*) Με ανοξείδωτο μπόϊλερ χωρητικότητας 110 lt και παροχή νερού χρήσης κατά ΕΝ 625 20.9 lt/min

ESTELLE HE:

 estelle he

ESTELLE HE B INOX:

 ESTELLE HE INOX B4

 

Αρχεία:

- ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ ESTELLE HE

- ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ESTELLE HE