ΣΕΙΡΑ ESTELLE TS

 Βάρος (kg)    Ισχύς        Αριθμός στοιχείων Μήκος (mm) Αντίθλιψη (mbar)                   Τύπος     Κωδικός
kW kCal/h
135 27.0 23.220 4 415 0.16 ESTELLE 4 BF TS 030140
               
161 34.8 29.928 5 515 0.21 ESTELLE 5 BF TS 030141
        
186 46.1 39.646 6 615 0.30 ESTELLE 6 OF TS 030142
               
212 55.0 47.300 7 715 0.32 ESTELLE 7 OF TS 030143
Οι λέβητες ESTELLE BF TS έχουν σχεδιαστεί για να συνδέονται με τους αγωγούς καυσαερίων απο ανοξείδωτο χάλυβα διαμέτρου ομοαξονικό Φ80/125. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος του αγωγού δεν πρέπει να υπερβαίνει το ισόποσο των 7.0 μέτρων. Η πτώση της πίεσης σε μέτρα για καθένα απο τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν αναφέρονται στο τεχνικό εγχειρίδιο.
ΟF: Ανοιχτού θαλάμου καύσης - ΒF: Κλειστού θαλάμου καύσης

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ESTELLE

Αρχεία:

- ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ ESETELLE TS

- ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ESTELLE TS