ΣΕΙΡΑ ESTELLE

 Βάρος (kg)    Ισχύς        Αριθμός στοιχείων Μήκος (mm) Αντίθλιψη (mbar)                   Τύπος     Κωδικός
kW kCal/h
109 26.2 22.500 3 415 0.13 ESTELLE 3 OF 030133
               
135 34.8 29.900 4 515 0.18 ESTELLE 4 OF 030134
               
161 44.3 38.000 5 615 0.23 ESTELLE 5 OF 030135
               
186 53.1 45.700 6 715 0.37 ESTELLE 6 OF 030136
               
212 63.3 54.400 7 815 0.45 ESTELLE 7 OF 030137
        
203 34.8 29.900 4 728 0.16 ESTELLE B4 INOX OF 030138(*)
               
229 44.3 38.000 5 728 0.21 ESTELLE B5 INOX OF 030139(*)
(*) Με ανοξείδωτο μπόϊλερ χωρητικότητας 110 lt και παροχή νερού χρήσης κατά ΕΝ 625 19.0 lt/min και 20.0 lt/min αντίστοιχα

ESTELLE OF:

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ESTELLE

ESTELLE B INOX OF:

sime 000

Αρχεία:

- ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ ESETELLE

- ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ESTELLE

- ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ESTELLE