ΣΕΙΡΑ G215 WS

Ισχύς(Kw) Ισχύς(Mcal/h) Βάρος(Kg)
52,0 44,72 227
64,0 55,04 272
78,0 67,08 317
95,0 81,70 362

Ο λέβητας πρέπει να ελέγχεται υποχρεωτικά με πίνακα της σειράς Logamatic

Logamatic R 2101
Logamatic R 2109
Logamatic R 2107
Logamatic R 2107M
Logamatic R 4211

Ενημερωτικό φυλλάδιο Logano G215 WS

Τεχνικά χαρακτηριστικά Logano G215 WS