ΣΕΙΡΑ ΒΤ (ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ)

 Παροχή Ισχύς (kW)  Φλογοκεφαλή (mm)
Τύπος  Κωδικός 
 kg/h min max μήκος διάμετρο
74.0 - 268.0 873 3.186 235 - 560 260 BT 250 DSG  100293
             
110.0 - 324.0 1.304 3.854 245 - 605 360 ΒΤ 300 DSG 100294
Για το διάγραμμα λειτουργίας των καυστήρων πατήστε στον αντίστοιχο τύπο