ΣΕΙΡΑ BTL (ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ - ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ)

ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ:

 Παροχή Ισχύς (kW)  Φλογοκεφαλή (mm)
Τύπος  Κωδικός 
 kg/h min max μήκος διάμετρο
1.5 - 3.6 17.8 42.7 90 80 BTL 3 100294
             
2.2 - 4.7 26.0 56.1 50 - 105 80 BTL 4 100295
             
2.7 - 6.3 31.9 74.3 50 - 150 90 BTL 6 100296
             
5.0 - 10.0 60.2 118.0 50 - 158 90 BTL 10 100298
             
7.0 - 14.0 83.0 166.0 100 - 250 100 BTL 14 100300
             
10.0 - 22.0 118.0 261.0 100 - 250 114 BTL 20 100304
             
16.0 - 26.0 190.0 310.0 100 - 255 135 BTL 26 100306
             
15.0 - 33.0 178.0 391.0 105 - 350 150 SPARK 35 100308
Για το διάγραμμα λειτουργίας του καυστήρα πατήστε στον αντίστοιχο τύπο       

ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ:

 Παροχή Ισχύς (kW)  Φλογοκεφαλή (mm)
Τύπος  Κωδικός 
 kg/h min max μήκος διάμετρο
2.2 - 4.7 26.0 56.1 50 - 105 80 BTL 4P 100264
             
2.7 - 6.3 31.9 74.3 50 - 150 90 BTL 6P 100266
             
5.0 - 10.0 60.2 118.0 50 - 158 90 BTL 10P 100268
             
7.0 - 14.0 83.0 166.0 100 - 250 100 BTL 14P 100270
             
10.0 - 22.0 118.0 261.0 100 - 250 114 BTL 20P 100272
             
16.0 - 26.0 190.0 310.0 100 - 255 135 BTL 26P 100274
             
15.0 - 33.0 178.0 391.0 105 - 350 150 SPARK 35 DSG 100282
Για το διάγραμμα λειτουργίας του καυστήρα πατήστε στον αντίστοιχο τύπο