ΣΕΙΡΑ VECTRON

 Παροχή Ισχύς (kW)  Φλογοκεφαλή (mm)
Τύπος  Κωδικός 
 kg/h min max μήκος διάμετρο
1.7 - 3.5 20 42 70 - 120 80 VL 1.42 101202
             
2.5 - 4.6 30 55 70 - 120 80 VL 1.55 101208
             
3.8 - 8.0 45 95 70 - 138 90 VL 1.95 101212
 
6.7 - 11.8 80 140 30 - 150 100 VL 2.140-KN 101214
             
11.0 - 16.9 130 200 30 - 150 115 VL 2.200-KN 101216
KΝ: Κοντή Φλογοκεφαλή
Oι τύποι VL 2.140 & VL 2.200 διατίθονται και με μακρυά φλογοκεφαλή μήκους 30 - 270 mm

ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ:

 Παροχή Ισχύς (kW)  Φλογοκεφαλή (mm)
Τύπος  Κωδικός 
 kg/h min max μήκος διάμετρο
4.6 - 10.0 (60)80 120 30-150 115 VL 2.120 D-KN 101216
             
6.1 - 13.5 (80)110 160 30-150 115 VL 2.160 D-KN 101248
             
8.4 - 17.7 (100)140 210 30-150 115 VL 2.210 D-KN 101250
 
15.6 - 24.4 (130)185 290 180 130 VL 3.290 D-KN 101252
             
20.2 - 30.3 (170)240 360 180 130 VL 3.360 D-KN 101254
 
25.3 - 38.8 (180)300 460 220 150 VL 4.460 D-KN 101256
             
32.9 - 51.4 (195)390 610 220 150 VL 4.610 D-KN 101258
 
43.0 - 80.1 (260)510 950 215 170 VL 5.950 D-KN 101260
             
67.5 - 100.0 (400)800 1186 215 170 VL 5.1200 D-KN 101262
 
80.1-124.9 (320)950 1600 270 227 VL 6.1600 DP-KN 101264
             
101.2-177.0 (400)1200 2080 270 227 VL 6.2100 DP-KN 101266
KΝ: Κοντή Φλογοκεφαλή

Oι τύποι VL 2.120 D, VL 2.160 D & VL 2.210 D διατίθονται και με μακρυά φλογοκεφαλή μήκους 30 - 230 mm. Διάγραμμα λειτουργίας

Oι τύποι VL 3.290 D & VL 3.360 D διατίθονται και με μακρυά φλογοκεφαλή μήκους 320 mm

Διάγραμμα λειτουργίας

Oι τύποι VL 4.460 D & VL 4.610 D διατίθονται και με μακρυά φλογοκεφαλή μήκους 360 mm

Διάγραμμα λειτουργίας

Oι τύποι VL 5.950 D & VL 5.1200 D διατίθονται και με μεσαία φλογοκεφαλή μήκους 325 mm    και με μακρυά φλογοκεφαλή μήκους 435 mm

Διάγραμμα λειτουργίας

Oι τύποι VL 6.1600DP & VL 6.2100DP διατίθονται και με μεσαία φλογοκεφαλή μήκους 370 mm και με μαρκυά φλογοκεφαλή μήκους 470 mm

Διάγραμμα λειτουργίας