ΣΕΙΡΑ PROTRON

 Παροχή Ισχύς (kW)  Φλογοκεφαλή (mm)
Τύπος  Κωδικός 
 kg/h min max μήκος διάμετρο
1.50 - 3.50 18.0 41.0 80 89 P1.40L - KΝ 101280
             
2.56 - 5.40 20.0 59.0 90 89 P1.60L - KΝ 101282
             
4.27 - 8.96 47.0 105.0 90 89 P1.105L - KΝ 101284
             
6.83 - 11.10 60.0 130.0 115  98 P2.130L - KΝ 101286
             
6.20 - 16.00 74.0 190.0 160 107 P2.190L - KΝ 101288
             
7.30 - 20.00 87.0 237.0 160 125 P2.240L - KΝ 101290
KΝ: Κοντή Φλογοκεφαλή
 Παροχή Ισχύς (kW)  Φλογοκεφαλή Τύπος  Κωδικός 
 kg/h min max  mm
1.50 - 3.50 18.0 41.0 98 89 P1.40L - KL 101281
             
2.56 - 5.40 20.0 59.0 103 89 P1.60L - KL 101283
             
4.27 - 8.96 47.0 105.0 103 89 P1.105L - KL 101285
             
6.83 - 11.10 60.0 130.0 128  98 P2.130L - KL 101287
             
6.20 - 16.00 74.0 190.0 260 107 P2.190L - KL 101289
             
7.30 - 20.00 87.0 237.0 260 125 P2.240L - KL 101291
KL: Μακρυά Φλογοκεφαλή

 

PROTRON ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ