ΣΕΙΡΑ Pyro-ΚΑΛ

Τύπος

Βάρος

(Kg)

Ισχύς

(Kw)

Ισχύς

(Mcal/h)

PYR 20 100 26,1 22,5
PYR 30 135 35,5 30,5
PYR 40 150 44,9 38,6
PYR 50 155 59,5 51,1
PYR 62 190 81,4 70,0
PYR 92 200 113,6 97,6
PYR 112 220 145,7 125,3
PYR 165 245 194,2 167,0

Τεχνικα χαρακτηριστικά