Σειρά KINEZIKH

Κινέζικη Φ 80
κινέζικη Φ 100
Κινέζικη Φ 125
Κινέζικη Φ 130
Κινέζικη Φ 150
Κινέζικη Φ 180
Κινέζικη Φ 200
Κινέζικη Φ 230
Κινέζικη Φ 250
Κινέζικη Φ 280
Κινέζικη Φ 300