Σειρά ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ

Περιστροφική Φ 80
Περιστροφική Φ 100
Περιστροφική Φ 125
Περιστροφική Φ 130
Περιστροφική Φ 150
Περιστροφική Φ 180
Περιστροφική Φ 200
Περιστροφική Φ 230
Περιστροφική Φ 250
Περιστροφική Φ 280
Περιστροφική Φ 300