Συστολή

Συστολή ΙΝΟΧ Φ 100/80
Συστολή με βαφή(*) Φ 100/80

(*) Βαφή μαύρη: αντοχή σε θερμοκρασία καυσαερίων 210οC