Τάπα καθαρισμού

Τάπα καθαρισμού ΙΝΟΧ Φ 80
Τάπα καθαρισμού ΙΝΟΧ Φ 100
Τάπα καθαρισμού με βαφή(*) Φ 80
Τάπα καθαρισμού με βαφή(*) Φ 100

(*) Βαφή φούρνου: αντοχή σε θερμοκρασία καυσαερίων 210οC