Τάφ

Τάφ ΙΝΟΧ Φ 80
Τάφ ΙΝΟΧ Φ 100
Τάφ με βαφή(*) Φ 80
Τάφ με βαφή(*) Φ 100

(*) Βαφή φούρνου: αντοχή σε θερμοκρασία καυσαερίων 210οC