Μούφα Θηλυκή

Μούφα ΙΝΟΧ Φ 80
Μούφα ΙΝΟΧ Φ 100
Μούφα με βαφή(*) Φ 80
Μούφα με βαφή(*) Φ 100
(*) Βαφή φούρνου: αντοχή σε θερμοκρασία καυσαερίων 210οC