Απόληξη 0,58μ

Απόληξη ΙΝΟΧ Φ 80
Απόληξη ΙΝΟΧ Φ 100
Απόληξη με βαφή(*) Φ 80
Απόληξη με βαφή(*) Φ 100

(*) Βαφή φούρνου: αντοχή σε θερμοκρασία καυσαερίων 210οC