Σφικτήρες εύκαπτων αεραγωγών

Σφικτήρας Φ 100
Σφικτήρας Φ 120
Σφικτήρας Φ 130
Σφικτήρας Φ 150
Σφικτήρας Φ 180
Σφικτήρας Φ 200
Σφικτήρας Φ 230
Σφικτήρας Φ 250
Σφικτήρας Φ 280
Σφικτήρας Φ 300
Σφικτήρας Φ 330
Σφικτήρας Φ 350
Σφικτήρας Φ 400