Τριγωνική βάση μονωμένη

Τριγωνική βάση Φ 80
Τριγωνική βάση Φ 100
Τριγωνική βάση Φ 125
Τριγωνική βάση Φ 130
Τριγωνική βάση Φ 150
Τριγωνική βάση Φ 180
Τριγωνική βάση Φ 200
Τριγωνική βάση Φ 230
Τριγωνική βάση Φ 250
Τριγωνική βάση Φ 280
Τριγωνική βάση Φ 300