Καπναγωγός μονωμένος

Καπναγωγός Φ 100/150
Καπναγωγός Φ 125/180
Καπναγωγός Φ 150/200
Καπναγωγός Φ 180/250
Καπναγωγός Φ 200/250
Καπναγωγός Φ 250/300
Καπναγωγός Φ 300/355
Καπναγωγός Φ 355/400