Καπναγωγός αμόνωτος CE

Καπναγωγός Φ 80
Καπναγωγός Φ 100
Καπναγωγός Φ 120
Καπναγωγός Φ 130
Καπναγωγός Φ 150
Καπναγωγός Φ 160
Καπναγωγός Φ 180
Καπναγωγός Φ 200
Καπναγωγός Φ 230
Καπναγωγός Φ 250
Καπναγωγός Φ 300