Ταφ μονωμένο CE

Τάφ Φ 80/130
Τάφ Φ 100/150
Τάφ Φ 130/180
Τάφ Φ 150/200
Τάφ Φ 180/230
Τάφ Φ 200/250
Τάφ Φ 230/280
Τάφ Φ 250/300
Τάφ Φ 300/350
Τάφ Φ 350/400