Τάπα καθαρισμού CE

Τάπα καθαρισμού Φ 80/130
Τάπα καθαρισμού Φ 100/150
Τάπα καθαρισμού Φ 130/180
Τάπα καθαρισμού Φ 150/200
Τάπα καθαρισμού Φ 180/230
Τάπα καθαρισμού Φ 200/250
Τάπα καθαρισμού Φ 230/280
Τάπα καθαρισμού Φ 250/300
Τάπα καθαρισμού Φ 300/350
Τάπα καθαρισμού Φ 350/400