Τριγωνική βάση μονωμένη CE

Τριγωνική βάση Φ 80/130
Τριγωνική βάση Φ 100/150
Τριγωνική βάση Φ 130/180
Τριγωνική βάση Φ 150/200
Τριγωνική βάση Φ 180/230
Τριγωνική βάση Φ 200/250
Τριγωνική βάση Φ 230/280
Τριγωνική βάση Φ 250/300
Τριγωνική βάση Φ 300/350
Τριγωνική βάση Φ 350/400