ΣΚΟΝΗΣ ABC (6 Kg)

  • Οι εν λόγω αυτόματοι πυροσβεστήρες οροφής προορίζονται για αυτόματη προστασία λεβητοστασίων, αποθηκευτικών χώρων, κλπ
  • Το σώμα του πυροσβεστήρα κατασκευάζεται από λαμαρίνα βαθείας εξελάσεως ST 1403 και είναι βαμμένο κόκκινο RAL 3000 με πολυεστερική βαφή πούδρας
  • Είναι εφοδιασμένος με sprinkler επιθυμητών θερμοκρασιών, μανόμετρο και ασφαλιστικό υπερπίεσης
  • Φέρει σήμανση CE
  • Περιέχει σκόνη ABC ή κατά παραγγελία BC
  • Συνοδεύεται από μεταλλική βάση στήριξης
  • Κατάλληλος για ηλεκτρικό ρεύμα
  • Διαστάσεις: Ύψος 380mm – Πλάτος 200mm
  • Χρόνος εκτο/σης: 10,00sec
  • Βάρος: 9,5Kg