Βυτία κυλινδρικά κατακόρυφα

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ( Μ Χ Π Χ Υ)
200 LT 0,76 X 0,65 X 0,22
300 LT 0,82 X 0,77 X 0,22
400 LT 0,90 X 0,83 X 0,22
500 LT 0,95 X 0,85 X 0,22
600 LT 1,02 X 0,88 X 0,22
800 LT 1,12 X 0,98 X 0,22
1000 LT 1,18 X 1,11 X 0,35
1250 LT 1,25 X 1,25 X 0,35
1500 LT 1,31 X 1,32 X 0,35
2000 LT 1,50 X 1,36 X 0,35
3200 LT 1,87 X 1,41 X 0,55
4000 LT 2,18 X 1,39 X 0,55
5000 LT 2,18 X 1,63 X 0,55
6200 LT 2,20 X 1,94 X 0,55
7000 LT 2,39 X 1,87 X 0,55
8000 LT 2,39 X 2,08 X 0,55