Βυτία στενά - παραλληλεπίπεδα (οριζόντια - κάθετα)

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ( Μ Χ Π Χ Υ)
80 LT 0,88 X 0,34 X 0,44
180 LT 1,14 X 0,43 X 0,45
500 LT 1,32 X 0,64 X 0,89
750 LT 1,51 X 0,74 X 1,00
1000 LT 1,61 X 0,82 X 1,09
1200 LT 1,74 X 0,81 X 1,24