Βυτία στενά

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ( Μ Χ Π Χ Y)
300 LT 0,85 X 0,49 X 1,00
500 LT 1,00 X 0,62 X 1,24
800 LT 1,15 X 0,68 X 1,30
1000 LT 1,25 X 0,67 X 1,46
1200 LT 1,33 X 0,80 X 1,44
1400 LT 1,38 X 0,91 X 1,52
1700 LT 1,39 X 0,94 X 1,64
2000 LT 1,50 X 1,04 X 1,77