Βυτία οριζόντια ελλειψοειδή

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ( Μ Χ Π Χ Υ)
350 LT 0,99 Χ 0,85 Χ 0,62
500 LT 1,28 Χ 0,90 Χ 0,66
750 LT 1,60 Χ 1,01 Χ 0,73
1000 LT 1,67 Χ 1,19 Χ 0,80
1200 LT 1,87 Χ 1,05 Χ 0,96
1350 LT 1,76 Χ 1,28 Χ 0,90
1650 LT 1,97 Χ 1,26 Χ 1,01
2200 LT 2,07 Χ 1,47 Χ 1,05
2600 LT 2,20 Χ 1,63 Χ 1,15
3500 LT 2,52 Χ 1,76 Χ 1,29