Βυτία κυλινδρικά επίπεδα οριζόντια

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ( Μ Χ Π Χ Υ)
300 LT 1,05 Χ 0,65 Χ 0,75
400 LT 1,10 Χ 0,72 Χ 0,82
500 LT 1,16 Χ 0,82 Χ 0,90
600 LT 1,36 Χ 0,80 Χ 0,93
800 LT 1,35 Χ 0,92 Χ 1,00
1000 LT 1,44 Χ 0,97 Χ 1,12
1200 LT 1,70 Χ 1,00 Χ 1,10
1600 LT 1,75 Χ 1,10 Χ 1,20
2000 LT 1,82 Χ 1,27 Χ 1,37
2750 LT 1,90 Χ 1,45 Χ 1,60
3100 LT 2,20 Χ 1,40 Χ 1,52
5000 LT 2,50 Χ 1,65 Χ 1,80