Βυτία κυλινδρικά κατακόρυφα - ψηλά

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ( Μ Χ Π Χ Υ)
100 LT 0,48 X 0,61 X 0,12
200 LT 0,50 X 1,10 X 0,12
300 LT 0,53 X 1,58 X 0,12
430 LT 0,62 X 1,65 X 0,12
650 LT 0,75 X 1,71 X 0,22
850 LT 0,82 X 1,78 X 0,22
1000 LT 0,80 X 2,01 X 0,22
1050 LT 0,90 X 1,85 X 0,22
1500 LT 1,03 X 2,00 X 0,22
1800 LT 1,13 X 1,99 X 0,22
2100 LT 1,15 X 2,10 X 0,35
3200 LT 1,61 X 1,70 X 0,35