ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΝΕΡΟΥ

Ο οίκος IDROGAS-ZANI κατασκευάζει θερμαντήρες νερού συμβατικούς αλλά και συνδυασμένης λειτουργίας, αποθήκες ζεστού και κρύου νερού χρήσης, δοχεία αδρανείας για κλιματισμό, αεροφυλά-κια υπό πίεση, εναλλάκτες νερού–νερού και ατμού –νερού, καθώς επίσης ειδικές κατασκευές δοχείων του είδους, κατόπιν ζήτησης & μέχρι 5 000 λίτρα χωρητικότητα.

         Τα προϊόντα IDROGAS-ZANI, είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμες πρώτες  ύλες σε ποσοστό 96%, επενδύοντας έτσι σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

           Η αυτοματοποιημένη σειρά παραγωγής προϊόντων και η συνεχής επίβλεψη από το έμπειρο τεχνικό προσωπικό του οίκου, διασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα στο τελικό προϊόν.

 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

1. ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ

 

 Θερμαντήρες απλού τοιχώματος με σταθερούς  εναλλάκτες θερμότητας χάλκινους ή ανοξείδωτους.

   Οι θερμαντήρες IDROGASZANI, είναι κατασκευασμένοι είτε από χαλυβδοελάσματα ποιότητας

Fe St 37.2. κατά DIN 17100, μ’ αναμονές σύνδεσης μούφες χαλύβδινες με σπείρωμα θηλυκό, ποιο-τητας WHITWORTH κατά DIN 259.

   Η πίεση λειτουργίας των δοχείων είναι 6bar, δοκιμής  9bar και η θερμοκρασία λειτουργίας έως 80o C.

   Η πίεση λειτουργίας του εναλλάκτη είναι 12 bar και η θερμοκρασία λειτουργίας έως 120o C.

   Οι  θερμαντήρες IDROGAS-ZANI, διαθέτουν καθοδική προστασία από ράβδο μαγνησίου.     

   Εσωτερικά  φέρουν διπλή προστατευτική στρώση υαλοκράμματος (GLASS) και εξωτερικά  διαθέτουν χυτή, οικολογική, σκληρή πολυουρεθάνη με προστατευτικό μανδύα.

 

 

α) Θερμαντήρες επίτοιχοι σειράς  BRMV

 

    - Είναι απλού τοιχώματος μ’ εσωτερικό περιμε

      τρικό εναλλάκτη & προστασία SMALTIFLON

    - Κατάλληλοι για θέση λειτουργίας σε οριζόντια ή

     κατακόρυφη θέση, επίτοιχη, με κατάλληλη υποδομή                                             φωτο

     ανάρτησης.

   - Διαθέτει άνοδο μαγνησίου & θέση ηλεκτρικής αντίστασης

   - Παραδίδονται συσκευασμένοι σε χαρτοκιβώτιο.

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

         Τύπος                   Διαστάσεις σε mm            Βάρος σε kg      Επιφάνεια & Απόδοση           Παραγωγή ζ.ν.χ.             

.                                     Υψος        Διάμετρος                                         Εναλλάκτη                         σε lt/h – Δt 30o C

 

    BRMV 100                  900              460                       37               0,6 m2          18KW                        442

    BRMV 150                1050              520                       47               0,8 m2          25KW                        614

    BRMV 200                1340              520                       57               0,9 m2          31KW                        761

    BRMV 300                1360              520                       70               1,2 m2          41KW                      1007 

 

 

 

β) Θερμαντήρες δαπέδου σειράς RAPIDO

 

    - Είναι απλού τοιχώματος μ’ εσωτερικό περιμετρικό

      εναλλάκτη (1 ή 2) & προστασία SMALTIFLON

-Κατάλληλοι για λειτουργία σε κατακόρυφη θέση με έδρα-

 ση στο δάπεδο  με χωρητικότητα από 150 lt έως 1000 lt

-Είναι θερμικά μονωμένοι με σκληρή πολυουρεθάνη

μέχρι τον μέγεθος των 500 λίτρων και μαλακή μέχρι και

 τα 5 000 λίτρα.

-Είναι εξοπλισμένοι με άνοδιο μαγνησίου διαθέτουν ,θέση

 ηλεκτρικής αντίστασης αισθητηρίων ελέγχου & ένδειξης θερ-

  μοκρασίας.

  -  Διαθέτουν επίσης θυρίδα καθαρισμού των αλάτων.

- Παραδίδονται συσκευασμένοι με πλαστική μεμβράνη επί

   ξυλοπαλέτας.

-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ( Μ’ ένα σταθερό περιμετρικό εναλλάκτη)

         Τύπος                   Διαστάσεις σε mm            Βάρος σε kg      Επιφάνεια & Απόδοση           Παραγωγή ζ.ν.χ.             

.                                     Υψος        Διάμετρος                                         Εναλλάκτη                         σε lt/h – Δt 30o C

 

    BRV-1   150                1035              600                       65               0,7 m2          21KW                        614

    BRV-1   200                1240              600                       85               0,9 m2          27KW                        790

    BRV-1   300                1390              650                     105               1,2 m2          36KW                      1052

    BRV-1   400                1422              750                     145               1,4 m2          42KW                      1227 

    BRV-1   500                1674              750                     165               1,8 m2          54KW                      1578

    BRV-1   750                1692              950                     260               2,4 m2          72KW                      2104

    BRV-1 1000                2045              990                     285               3,0 m2          90KW                      2630