Κατηγορία: BALTUR

ΣΕΙΡΑ BTL (ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ - ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ)

ΣΕΙΡΑ BTL (ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ - ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ)

  • Καυστήρες πετρελαίου πιεστικής καύσης
  • Πιστοποιημένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267
  • Πιστοποιημένοι σύμφωνα με τις οδηγίες EMC 2004/108/CE &  LV 2006/95/CE
  • Καυστήρες μονοβάθμιοι και διβάθμιοι ισχύος 17.8 kW έως        391 kW

Εμφάνιση προϊόντων ανα σελίδα