Κατηγορία: Αμόνωτοι με πιστοποίηση CE

Καπναγωγός αμόνωτος CE

Καπναγωγός αμόνωτος CE

 - Λεία επιφάνεια, ευθείας ραφής

- Ποιότητα ΙNOX AISI 316L

- Μήκη σε 500 mm & 1000 mm

Εμφάνιση προϊόντων ανα σελίδα