Κατηγορία: Sime

ΣΕΙΡΑ BRAVA SLIM HE ErP

ΣΕΙΡΑ BRAVA SLIM HE ErP

 • Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη αέρα αερίου
 • Με ανοξείδωτο σπειροειδή εναλλάκτη
 • Ορειχάλκινο υδραυλικό σύστημα με συνδέσεις βάσει DIN
 • Υψηλός βαθμός απόδοσης (CEE 92/42) ****
 • Αυτορρύθμιση βάση των παραμέτρων της εγκατάστασης
 • Συνεχής έλεγχος και ρύθμιση της καύσης μέσω ηλεκτρονικής βαλβίδας αερίου
 • Ενσωματωμένη αντιστάθμιση
 • Διαχείριση Ζ.Ν.Χ. μέσω δύο αισθητηρίων και μετρητή ροής
 • Δυνατότητα σύνδεσης με ηλιακό σέτ θερμοστατικής βαλβίδας
 • Δυνατότητα σύνδεσης με σε΄τ διαχείρισης ζώνης ανάμειξης

ΣΕΙΡΑ MURELLE HE R ErP

ΣΕΙΡΑ MURELLE HE R ErP

 • Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης υψηλής ισχύος
 • Σπειροειδής ανοξείδωτος εναλλάκτης
 • Πέδιο ρύθμισης 1:5 (έκδοση MURELLE HE 50R ErP- MURELLE HE 110R ErP), 1:10 (έκδοση MURELLE HE 35R ErP)
 • 5 εκδόσεις μόνο θέρμανση απο 33.8 kW έως 105.6 kW
 • Έκδοση με ηλεκτρονικό κυκλοφορητή "Μ"
 • Ενσωματωμένη κλιματική καμπύλη (εξωτερικός αισθητήρας)
 • Διαχείριση τριών κυκλωμάτων θέρμανσης με διαφορετικές θερμοκρασίες (με σέτ επέκτασης κατόπιν ζήτησης διαχείρισης μιας ηλιακής εγκατάστασης με κυκλοφορητή και δύο ζώνες χαμηλής θερμοκρασίας)
 • Σέτ διαχωριστή και σέτ ασφαλείας INAIL κατόπιν ζήτησης
 • Η έκδοση MURELLE HE 110R ErP μπορεί να εγκατασταθεί σε εγκαταστάσεις με πίεση λειτουργίας έως 5 bar
 • Διαχείριση έως 8 λέβητες σε σειρά
 • Απλοποιημένο σύστημα διαχείρισης σε συνδυασμό με αντλόα θερμότητας και ηλιακό σύστημα
 • Δυνατότητα επικοινωνίας ModBus με την προσθήκη μιας πλακέτας RS-485

Εμφάνιση προϊόντων ανα σελίδα